Taktil merkingTaktil merking er et påbud etter kaptttelet om universell utforming fra bl.a. TEK10.
Det skal varsles med et farefelt (knotter) og oppmerksomhetsfelt (linjer) f.eks foran en trapp.
Trappeneser skal og markeres.
Alt dette skal ha en gitt luminanskontrast til de andre materialene.

Dette for at blinde og svansynte skal tydlig oppfatte farer der de ferdes.

Duri Fagprofil har et tett samarbeid med Norges Blindeforbund og produktene er ihht. til de gjeldende krav.

Vi har en egen utstilling kun til dette og har mye vareprøver og info om emnet!

http://fagprofil.no/universell-utforming/